CELIS & LIESSE, Geassocieerde notarissen te Antwerpen

 

CELIS & LIESSE

Geassocieerde notarissen te Antwerpen

Op pensioen gaan als zelfstandige

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is niet bepaald royaal. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om het karige zelfstandigenpensioen aan te vullen.

 

 

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige valt lager uit dan dat van werknemers of ambtenaren, ook als de zelfstandige evenveel gewerkte jaren op de teller heeft staan. Het wettelijk pensioen van een zelfstandige volstaat meestal ook niet om de opgebouwde levensstandaard na pensionering te behouden. Reden waarom de overheid de zelfstandige ondernemers aanmoedigt om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Naast het wettelijk pensioen of “de eerste pijler”, zijn er mogelijkheden in de tweede en in de derde pensioenpijler.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .